shelf-ceiling

De stichting Pro Religione et Libertate heeft als doel het (doen) onderzoeken van én meer bekendheid geven aan het gereformeerde cultuurgoed in binnen- en buitenland. Kerntaken zijn het bevorderen, actualiseren en verbreiden.

De stichting wil dit bereiken door het ondersteunen van initiatieven op de terreinen: geschiedenis, theologie, filosofie, evangelieverbreiding/-verkondiging, cultuur en samenleving.

Pro Religione et Libertate is ontstaan in 1994 uit een initiatief van Jan van Oord (1922 – 2011). Zijn grote interesse voor de gereformeerde geschiedenis mondde uit in de oprichting van een stichting. Zijn ideaal was om het gereformeerde cultuurgoed levend te houden en door te geven. De historische uitdrukking Pro Religione et Libertate (voor godsdienst en vrijheid) verwijst naar dat ideaal.

Jan van Oord en zijn bestuursopvolgers zijn erfgenamen van de gereformeerde traditie. Deze vindt haar oorsprong in de Reformatie en draagt ook het stempel van Abraham Kuyper. Binnen de doelstelling geldt ‘gereformeerd’ als richtinggevend motief en niet beperkend.

Het huidige bestuur van stichting bestaat uit:

  • Dr. D.J. (Diederik) van Oord (voorzitter)
  • H. (Henk) Strating RA (penningmeester)
  • P.M.A. (Marnix) van Oord (secretaris)
  • Prof. Dr. R. (Roel) Kuiper
  • Ing. A. (Andries) van Oord