shelf-ceiling

Activiteitenverslag 2017

  • Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen. De heren D.J van Oord (voorzitter), P.M.A. van Oord (secretaris), H. Strating (penningmeester) en de leden R. Kuiper, A. van Oord en. S.J.M. Sierksma
  • De benoeming van mevrouw Sierksma vond plaats in oktober en zij is aangezocht om mede inhoud te geven aan onze verbrede doelstelling waartoe wij in 2016 hebben besloten. Indirect effect is dat we daardoor ook voldoen aan de aangescherpte ANBI-regels en nu drie externe – en drie familieleden als bestuursleden hebben.
  • Het bestuur heeft in 2017 driemaal vergaderd. Op 27 maart in Houten, op 3 juli in Amsterdam en op 5 oktober in Houten. Daarbij waren steeds voldoende bestuursleden aanwezig om besluiten te kunnen nemen. Van deze vergaderingen zijn door de secretaris uitgebreide verslagen gemaakt.
  • Er zijn in 2017 13 aanvragen besproken voor financiële steun. We hebben daarvan er 9 gehonoreerd. Het ging daarbij om wisselende bedragen en over éénmalige of meerjarige toezeggingen. In totaal werd er in 2017 € 118.000,- gedoneerd. Naar verwachting was dit een éénmalige piek in de jaarlijkse uitgaven.
  • We zijn naast de bespreking van de aanvragen ook druk bezig geweest met de implementatie van onze beleidsvisie. Daartoe richten we ons ook op de aanpassing van onze website. Zo willen wij via woord en beeld duidelijker maken waar onze stichting voor staat.