shelf-ceiling

Activiteitenverslag 2018

  • Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen. D.J. van Oord (voorzitter), P.M.A. van Oord (secretaris), H. Strating (penningmeester) en  R. Kuiper, W.A. van Oord-Jansen en S.J.M. Sierksma.
  • W. van Oord-Jansen is na zijn benoeming in het najaar van 2017 in maart gestart met zijn bestuurswerkzaamheden. Op die vergadering hebben we afscheid genomen van zijn vader, de heer A. van Oord. Hij heeft vanaf de start deel uitgemaakt van het bestuur en ruim 25 jaar mede de koers van de stichting bepaald.
  • Het bestuur heeft in 2018 driemaal vergaderd. Daarbij waren steeds voldoende bestuursleden aanwezig om geldige besluiten te kunnen nemen. Van deze vergaderingen zijn door de secretaris uitgebreide verslagen gemaakt.
  • Er zijn in 2018 12 aanvragen besproken voor financiële steun. We hebben er daarvan 10 gehonoreerd. Het ging daarbij om wisselende bedragen en om éénmalige of meerjarige toezeggingen. In totaal werd er in 2018 € 90.500, – gedoneerd. Een uitgavenniveau wat past binnen de doestelling van het bestuur. Wat we ook zien is dat ongeveer 2/3 deel van de jaarlijkse geplande uitgaven al bestemd is/vastligt in de komende jaren.
  • We zijn naast de bespreking van de aanvragen druk bezig met de vernieuwing van onze website. Een project wat overleg en tijd vraagt maar past in ons streven om via woord en beeld duidelijker maken waar onze stichting voor staat. Dit project willen we in 2019 afronden.

D.J. van Oord
Voorzitter

P.M.A. van Oord
Secretaris