shelf-ceiling
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Kosten worden op declaratiebasis vergoed, indien zij in direct verband staan tot projecten of publicaties.

Het vermogen van de stichting is voornamelijk verkregen door schenkingen/legaten van de oprichter en wordt aangevuld door schenkingen uit een zeer kleine kring van nauw betrokkenen. De stichting doet niet aan actieve en publieke fondswerving, en is derhalve een vermogensfonds.

In 2016 is de statutaire doelstelling uitgebreid met de navolgende tekst “de stichting heeft ten doel – het ondersteunen van initiatieven die de publieke relevantie van het christelijk geloof bevorderen of versterken in Nederland en het buitenland”.

Er wordt door het bestuur veel aandacht besteed aan het uitgangspunt inzake het bereik en de impact van initiatieven, projecten en publicaties. Voor de steunontvangers voor langere termijn wil dat zeggen dat wij of een schriftelijke, of een mondelinge rapportage, willen zien/horen. En bij nieuwe langer lopende steunaanvragen ook doorvragen naar haalbaarheid en effectiviteit.

Besluiten worden genomen wanneer minimaal vier bestuursleden akkoord gaan met een voorstel.

De stichting zal een beperkte levensduur hebben. Het bestuur heeft zich als doel gesteld nog tot ca. 2030 door te gaan.

Gezien het toenemende aantal aanvragen voor ondersteuning voor langere termijn, zal een financiële reserve van minimaal drie maal de gemiddelde jaaruitgaven nodig zijn.