uw_projectBij de bespreking van uw aanvraag voor een financiële bijdrage hanteert Pro Religione et Libertate twee uitgangspunten:

1. In hoeverre richt het project zich op de overdracht van het gereformeerde cultuurgoed en de actualisering daarvan?
2. Hoe groot is of wordt het bereik, de impact en de spin-off?

Lees verder over de verschillende delen van de procedure: aanvraag, behandeling en criteria.