uw_project

Een aanvraag wordt zowel schriftelijk als digitaal ingezonden. De digitale versie is bedoeld voor de interne communicatie van bestuursleden, de schriftelijke versie voor het secretariaat en het archief.

Specifieke zaken voor projecten en activiteiten:
1. Het projectvoorstel met o.a. thema – doelgroep(en) – eindproduct etc.
2. Informatie over de initiatiefnemer en de projectorganisatie;
3. De samenwerkende en deelnemende organisaties of instellingen;
4. De begroting van uitgaven en inkomsten met splitsing van ontvangsten uit eigen kring en daarbuiten;
5. Het overzicht van andere fondsen of organisaties waarvan u steun vraagt;
6. Het tijdpad en het werkplan tot en met het eindproduct.