uw_project

Een complete aanvraag voldoet aan vijf criteria:

1. Het thema en het doel bewegen zich binnen de doelstellingen van de stichting;
2. De organisatie heeft een gereformeerde signatuur;
3. Het eindproduct moet herkenbaar zijn;
4. Het project of de activiteit gaat uit van de inzet van vrijwilligers;
5. Samenwerking met kerken of kerkelijke organen, protestants- christelijke organisaties etc.