calvijnEen aanvraag wordt zowel schriftelijk als digitaal ingezonden. De digitale versie is bedoeld voor de interne communicatie van bestuursleden, de schriftelijke versie voor het secretariaat en het archief.

Specifieke zaken:

1. De cv van de aanvrager;
2. De beschrijving van het onderwerp van de publicatie;
3. Een aanbeveling van een deskundige;
4. De begroting van kosten, inclusief de offerte van de uitgever;
5 .Het overzicht van andere fondsen of organisaties waarvan u steun vraagt;
6. Het tijdpad tot en met publicatie van het eindproduct.