calvijnNa ontvangst van uw aanvraag:

1. Ontvangt u per email een ontvangstbevestiging;
2. Kan de stichting u om nadere informatie vragen;
3. Duurt het enige tijd voordat uw aanvraag besproken wordt, omdat het bestuur maar een paar keer per jaar vergadert;
4. Ontvangt u schriftelijk bericht over de beslissing met daarbij een beknopte motivatie;
5. Geeft het bestuur aan op welke wijze en onder welke voorwaarden het de financiële bijdrage beschikbaar stelt.