Biografie Prof. J. Kamphuis

Categorie:
Gereformeerd cultuurgoed

Financiering:
Vier jaar € 7.500

Bekijk project:

www.adckampen.nl

Jacob (Jaap) Kamphuis werd 20 december 1921 te Barneveld geboren. Hij groeide op in Nieuw-Loosdrecht. Kamphuis studeerde vanaf 1942 theologie in Kampen en ging in 1944 mee met de Vrijmaking. Op 25 januari 1948 deed hij intrede in zijn eerste gemeente, Ferwerd-Hallum. Daarna diende hij de vrijgemaakt-gereformeerde kerken in Bunschoten-Spakenburg (1951) en Rotterdam-Delfshaven (1955).

Hoewel hij geen promotiestudie had verricht, werd Kamphuis in 1958 benoemd tot hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht in Kampen. Hij trad in 1959 aan bij de Theologische Hogeschool van de GKV, aan de Broederweg in Kampen. Van 1979 tot 1987 was hij hoogleraar dogmatiek en symboliek.

In 1956 was Kamphuis benoemd tot redacteur van De Reformatie, het ambtelijk weekblad van de GKV. Vijfendertig jaar zou hij er zijn stempel op drukken. Via De Reformatie leverde hij een aandeel in het kerkelijk conflict rond de Open Brief uit 1966 en de kerkscheuring van 1967, waaruit de Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden.

Wilt u ook ondersteuning aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan de actualisering van het gereformeerd cultuurgoed?
Lees hier meer over de procedure >

© Copyright – Pro Religione et Libertate