Fotoproject ‘Blije kerk’

Categorie:
Gereformeerd cultuurgoed

Financiering:
Eenmalige bijdrage van € 2.500

Bekijk een recensie van het project:
www.volkskrant.nl

Een bijzonder project is het boek ‘Blije Kerk’ van ds. Maarten Boersema. Een predikant die graag (en mooi) fotografeert. Hij schrijft daar zelf over: “Ik probeer de praxis van gereformeerd leven binnen een gemeenschap te vangen in beelden. Tijdens de Reformatie is niet zonder reden een van de speerpunten het ‘sola scriptura’ geweest. En deze terugkeer naar alleen het woord is op vele plekken al dan niet samengegaan met een beeldenstorm. Dit fotoproject kan een tegenovergestelde richting suggereren. Weg van de woorden. terug naar beelden. Door de behoefte aan het zorgvuldig en nauwkeurig vangen van de wereld in woorden, gaat de magie, de kracht van beelden maar al te vaak verloren. Die kracht wil ik een beetje terugbrengen door de beelden vooral voor zich te laten spreken.”

Wilt u ook ondersteuning aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan de actualisering van het gereformeerd cultuurgoed?
Lees hier meer over de procedure >

© Copyright – Pro Religione et Libertate