Leerstoel Christelijke filosofie

Categorie:
Christelijk leiderschap

Financiering:
Jaarlijks € 25.000

Bekijk project:
www.christelijkefilosofie.nl

Al een groot aantal jaren bekostigt Pro Religione et Libertate het hoogleraarschap van prof. dr. Jan Hoogland aan de Universiteit Twente, via de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zijn taakopdracht is het studenten aan een technische universiteit te laten nadenken over techniek en levensbeschouwing.

Wilt u ook ondersteuning aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan christelijk leiderschap?
Lees hier meer over de procedure >

© Copyright – Pro Religione et Libertate