Samen thuis in de Schilderswijk

Categorie:
Warme gemeenschappen

Financiering:
Drie jaar € 5.000

Bekijk project:
www.dehavenkerk.nl

De Havenkerk wil een levenskrachtige kerk zijn in de binnenstad van Den Haag, een ankerplaats waar mensen God ontmoeten en door Hem veranderd worden. Als God mensen verandert, verandert ook de omgeving. De Havenkerk wil graag een steentje bijdragen aan een fijne en goed leefbare Schilderswijk.

Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van een geloofsgemeenschap. Eenmaal vrij is het vaak moeilijk aansluiting te vinden bij een kerk. Daarom zijn er kerken in Nederland die ex-gedetineerden speciaal welkom heten, zodat ze zich makkelijk thuis kunnen voelen. Dit zijn Kerken met Stip. De Havenkerk is zo’n kerk. In de Havenkerk is ruimte voor iedereen. We willen daarbij een voorbeeld nemen aan Jezus. Hij wees niemand af, mensen voelden zich welkom bij hem. Verschillende bezoekers van de kerk hebben in de gevangenis gezeten. Het mooie is dat we als mensen met hele verschillende achtergronden veel van elkaar kunnen leren. God kan ons gebruiken met onze grote verschillen om een prachtige gemeenschap te bouwen.

Wilt u ook ondersteuning aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan warme gemeenschappen?
Lees hier meer over de procedure >

© Copyright – Pro Religione et Libertate