Een greep uit ons portfolio

Een kleine greep uit de projecten en activiteiten waar Pro Religone et Libertate recent een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Warme gemeenschappen

Kløsterbeweging

Een nieuwe ontwikkeling is de realisatie van stadskloosters voor studenten en andere twintigers: kleine warme gemeenschappen, waar mensen gastvrij worden ontvangen om aan christelijke spiritualiteit te proeven. Het uitgangspunt daarbij is dat de bijdrage van het christelijk geloof in het leven van alledag juist gelegen is in rust, ritme en contemplatie. Zoals Cors Visser, oud-directeur van ForumC het verwoordt: ‘Ons verlangen is studenten en twintigers te inspireren en tools te geven om hun leven te laten opbloeien. Dat doen we door ze de rust en het ritme van het kloosterleven en de kracht van gemeenschap te laten ervaren en hen uit te dagen aan de hand van het leven van Jezus. Wij noemen dat de kløsterbeweging.’ In de komende twee jaar wil men drie stadskloosters inrichten in studentensteden, met in elk klooster zo’n 50 bewoners. Besloten werd om een bijdrage te geven gericht op training en inspiratie.

© Copyright – Pro Religione et Libertate