Wilt u ook ondersteuning aanvragen?

Bij de bespreking van uw aanvraag voor een financiële bijdrage hanteert Pro Religione et Libertate drie uitgangspunten:

1. In hoeverre sluit het initiatief aan bij de doelstelling van onze stichting (te weten: het ondersteunen van initiatieven die de publieke relevantie van het christelijk geloof bevorderen of versterken)?

2. In hoeverre richt het initiatief zich op één van onze drie kernthema’s:

 • christelijk leiderschap
 • warme gemeenschappen. Hieronder vallen gemeenschappen op het grensvlak van kerk en samenleving. Projecten dienen elementen van vernieuwend christelijk denken of handelen te bevatten. Als projecten uit een kerkelijke gemeente voortkomen, dienen deze innoverend of pionierend van aard te zijn en niet onder gebruikelijk kerkelijk werk te vallen. Als projecten vooral maatschappelijk gesitueerd zijn, vinden we het van belang dat christelijke inhoudelijke vorming centraal staat.
 • gereformeerd cultuurgoed

3. Hoe groot is het (te verwachten) bereik, de impact en de spin-off?


Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen via de mail. Denk daarbij aan de volgende punten:

 1. De beschrijving van het project;
 2. De planning en begroting van het project;
 3. Een overzicht van andere fondsen of organisaties waarvan u steun vraagt;
 4. De cv van de aanvrager;
 5. Een aanbeveling van een deskundige.

Behandeling

Na ontvangst van uw aanvraag:

 1. Ontvangt u per email een ontvangstbevestiging;
 2. Kan de stichting u om nadere informatie vragen;
 3. Duurt het enige tijd voordat uw aanvraag besproken wordt, omdat het bestuur maar een paar keer per jaar vergadert;
 4. Ontvangt u schriftelijk bericht over de beslissing met daarbij een beknopte motivatie;
 5. Geeft het bestuur aan op welke wijze en onder welke voorwaarden het de financiële bijdrage beschikbaar stelt.

© Copyright – Pro Religione et Libertate