Wilt u ook ondersteuning aanvragen?

Bij de bespreking van uw aanvraag voor een financiële bijdrage hanteert Pro Religione et Libertate drie uitgangspunten:

1. In hoeverre sluit het initiatief aan bij de doelstelling van onze stichting (te weten: het ondersteunen van initiatieven die de publieke relevantie van het christelijk geloof bevorderen of versterken)?

2. In hoeverre richt het initiatief zich op één van onze drie kernthema’s:

 • christelijk leiderschap
 • warme gemeenschappen
 • gereformeerd cultuurgoed

3. Hoe groot is het (te verwachten) bereik, de impact en de spin-off?


Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen via de mail. Denk daarbij aan de volgende punten:

 1. De beschrijving van het project;
 2. De planning en begroting van het project;
 3. Een overzicht van andere fondsen of organisaties waarvan u steun vraagt;
 4. De cv van de aanvrager;
 5. Een aanbeveling van een deskundige.

Behandeling

Na ontvangst van uw aanvraag:

 1. Ontvangt u per email een ontvangstbevestiging;
 2. Kan de stichting u om nadere informatie vragen;
 3. Duurt het enige tijd voordat uw aanvraag besproken wordt, omdat het bestuur maar een paar keer per jaar vergadert;
 4. Ontvangt u schriftelijk bericht over de beslissing met daarbij een beknopte motivatie;
 5. Geeft het bestuur aan op welke wijze en onder welke voorwaarden het de financiële bijdrage beschikbaar stelt.

© Copyright – Pro Religione et Libertate